Projecte educatiu

Plantejament general
El Casal 2.0 es durà a terme per Setmana Santa del 2015, del 30 de març al 2 d’abril. Aquest casal respon a la necessitat d’aprendre com s’utilitzen i quines possibilitats ofereixen les eines 2.0 d’internet. Moltes vegades volem fer un pòster, unes invitacions, un correu electrònic presentant un projecte de manera dinàmica o retocar una imatge i ho fem amb les eines bàsiques que tenim a l’ordinador, però desconeixem un mon ple d’eines gratuïtes que tenim a internet que son molt senzilles, fàcils d’utilitzar i dissenyades per realitzar aquests projectes. En aquest casal volem ensenyar-vos com funcionen perquè pugueu deixar anar la creativitat i sorprendre a tothom. Tot això, ensenyant els bons usos de la xarxa, tenint en compte l’edat dels participants, fent-los conscients de com han de preservar la seva intimitat i privacitat.


Objectius
La creació d’un blog serà el fil conductor del casal. Per omplir-lo de continguts aprendrem a modificar fotos, crear imatges interactives, escriure textos amb enllaços, vídeos, presentacions dinàmiques amb el Prezi, etc. Tot, aprenent com hem de comunicar a internet, però també cara a cara, davant de la resta de companys, perquè els registres i els codis no són els mateixos. Treballarem les eines de la comunicació a la xarxa, però també el llenguatge propi de les persones, tant el verbal com el no verbal. I ens basarem en el VAC, una eina que ens ajuda a determinar com comuniquem i rebem millor la informació: visualment, auditivament o cinestèsicament, és a dir, amb el llenguatge del nostre cos.
Els objectius s’adaptaran a les edats dels participants i als coneixements previs que tinguin.

Metodologia

Treballarem tots els continguts de manera pràctica i participativa perquè els alumnes dominin les eines. No només treballarem amb els ordinadors, la nostra creativitat també la farem volar amb papers de colors, cartolines, llapis, etc. El món dels àtoms i el món dels bits, convivint en harmonia. I tot, promovent el treball personal i també en equip, la iniciativa, la presa de decisions en grup, la comunicació en públic de la feina que fem i la imaginació per fer que els projectes de cada grup tinguin marca pròpia.Avaluació
Per tal de poder tenir una avaluació completa ens caldrà fer dues avaluacions una de continuada i l’altra al finalitzar el casal.
L’avaluació continuada avaluarà les activitats i la dinàmica creada. L’avaluació final es realitzarà al finalitzar el casal amb els participants i les famílies.


Comunicació amb les famílies
La comunicació amb les famílies es farà a través del blog, correu electrònic, telèfon i del contacte diari, a l’entrada i sortida del Casal.


Cap comentari:

Publica un comentari

Contacta amb nosaltres

Nom

Correu electrònic *

Missatge *